Partners

Wie zijn wij
City´s Finest (CF) is een initiatief van de stichting Dutch Expat Foundation, die sinds 2007 de belangen behartigt van hoogopgeleide buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken en wonen (expats).
Hoeveel expats er in Nederland wonen, weten we niet exact, maar uit een Beleidstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving, blijkt dat het in de regio Den Haag, Rotterdam en Amsterdam gaat om zo´n 10% van de inwoners:
• Regio Den Haag 50.000
• Regio Rotterdam 60.000
• Regio Amsterdam 80.000

Wat willen we met CF bereiken
Elke stad heeft haar verborgen schatten: unieke winkeltjes, restaurantjes, kroegjes, theaters, verenigingen, street art, (speel)tuinen, markten, vakmensen, etc. die de stad bijzonder maken en onvergetelijke herinneringen achterlaten.
Maar … naarschattenmoet je zoeken en datkosttijd, iets wat expats niethebben. Ze zijn immers maar tijdelijk in Nederland en ontdekken die bijzondere plekken en personen vaak pas vlak voor hun vertrek of soms zelfs helemaal niet.
Met het CF project willen we enerzijdsexpats helpendezeverborgenschatteneerderteontdekken en anderzijdsaanbiedersondersteunen die met hun“hidden gem” het levenaangenaammakenvoorinwoners en bezoekersuitbinnen- en buitenland, maar die tegelijkertijddezedoelgroepnietgoedkunnenbereiken.

Hoe werken we
CF is een non-profit project dat in 2013 is opgezet door de Dutch Expat Foundation. Het project wordt geleid door “lokale-internationalen”: voormalige expats die in Nederland zijn blijven wonen en die, gedreven door de liefde voor hun stad, via dit project bouwen aan een brug tussen de lokale en internationale gemeenschap. Zij inventariseren onder de expat-gemeenschap wie in aanmerking komt voor de CF onderscheiding. Op basis van deze aanbeveling wordt de betreffende persoon of organisatie uitgenodigd voor een gratisvermelding op de CF website. Desgewenst kan het CF team verdere promotie verzorgen via social media (tegen geringe vergoeding).

Wie zijn CF Partners
CF Partners zijn grootschaliger organisaties die ons helpen om dit sympathieke project in stand te houden met een financiële bijdrage van € 100 excl. BTW per maand per regio.
Wij brengen deze CF Partners op een bijzondere manier onder de aandacht van expats en, voor CF Partners die belang hebben bij B2B relaties, werkgevers van expats en expatorganisaties. Daartoe hebben we de volgende instrumenten tot onze beschikking:

CF Partners mogen hun klanten/zakenrelaties voordragen als “Hidden Gem”.
Wij gaan deze klanten/zakenrelaties onder de aandacht brengen van een doelgroep die zij zelf vaak moeilijk kunnen bereiken, bijvoorbeeld omdat ze geen Engelstalige website hebben, geen deel uitmaken van een relevant netwerk of hun social media bereik niet deze doelgroep beslaat.

CF Partners worden gepromoot bij (werkgevers van) expats/ expatorganisaties
Hiertoe hebben we verschillende middelen, zoals plaatsing van het bedrijfslogo in de banner carrousel op de CF home page (CitysFinest.org), vermelding in de rubriek Partners op de CF website, promotie via de CF social media kanalen, plaatsing van blogs/ vlogs op de CF website en nieuwsbrieven.

CF Partners kunnen gebruik maken van onze marketing expertise
Daarnaast kunnen CF Partners tegen een geringe vergoeding een beroep doen op de bijzondere marketing expertise van het CF team op het gebied van, bijvoorbeeld, social media optimalisatie, inrichting en onderhoud van een Engelstalige website, opstellen van Engelstalige publicaties, (drone) fotografie, eventorganisatie, marketing advisering en ondersteuning.

Waarom is het CF Partnerschap aantrekkelijk voor uw edrijf?
Via het CF project kan uw bedrijf onder de aandacht komen van (werkgevers van) expats en expatorganisaties. Maar dat niet alleen. Ook haar Business leden kunnen we onder de aandacht van deze doelgroep brengen.
Als CF Partner mag uw bedrijf namelijk deze zakenrelaties uitnodigen om ook Partner te worden. Daarmee krijgen de Business leden toegang tot de voordelen die City´s Finest te bieden heeft.

Graag nodigen wij u uit (vrijblijvend) met ons van gedachten te wisselen over de invulling van de samenwerking tussen uw bedrijf en CF. Tim Leether zal daartoe op korte termijn contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Namens de stichting Dutch Expat Foundation

mr. Inge E.R. Nitsche
Directeur